VERTICALE GROEVEN

Beschrijving:
Het gaat hier net zoals bij de
 lijnen van Beau om een groeistoornis. Reden hiervoor is een slechte bloedtoevoer. Dit komt vaak voor bij oudere mensen. Ook druk en wrijving kunnen voor deze verstoring zorgen