Uw Verzekeringen

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN DIABETISCHE PATIENT 

Let op belangrijke wijzigingen per 1 januari  2015 voor patiënten met medische indicatie diabetische voet.

Vanaf 2015 wordt de medisch noodzakelijke voetzorg voor patiënten met diabetes alléén nog vergoed via de beleidsregel 'Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg' of middels de door de NZa (nieuw) vastgestelde beleidsregel 'Overige geneeskundige zorg'.

Voorheen was u ingedeeld in simm classificaties 1,2 en 3  dit is gewijzigd in zorgprofielen 1 2 3 en 4 en kan gevolgen hebben voor uw vergoedingen van de zorgverzekeraar.

Verwijzingen

  • Patiënten met diabetes mellitus komen eerst bij de huisarts (POH er) die hen voor de voetzorg doorverwijst naar de medisch pedicure. De huisarts (POH er) volgt hier de zorgmodule 2014 zoals die is opgesteld door NVvP en ProVoet.
  • De POH, de huisarts of de podotherapeut stelt het zorgprofiel vast dit hangt af van afspraken die hierover, per regio of per populatie, zijn gemaakt.
  • Alle patiënten met zorgprofiel 2 en hoger gaan altijd eerst naar de podotherapeut, deze stelt een behandelplan op.
  • Alle patiënten met zorgprofiel 1 kunnen medisch inhoudelijk gezien rechtstreeks naar de medisch pedicure doorverwezen worden. LET OP RAADPLEEG UW ZORGVERZEKERAAR IN VERBAND MET VERGOEDING VOOR UW BEHANDELING

Consequenties voor de patiënt 

Het is mogelijk dat een patiënt in een lager zorgprofiel valt door onjuiste eerder uitgevoerde screening, de podotherapeut verantwoordt dit in zijn rapport en neemt contact op met de praktijkondersteuner en met Amber medisch pedicure. In deze gevallen kan het dus voorkomen dat iemand geen recht meer heeft op zorg.