POLYNEUROPATHIE

Wat is (diabetische) polyneuropathie?
Volgens het geneeskundig woordenboek is polyneuropathie een min of meer symmetrische (aan beide voeten en/of handen), meestal geleidelijk verergerende, degeneratieve (leidend tot aantasting van de normale functie van weefsel en cellen) aandoening van een aantal perifere zenuwen (zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel, zoals zenuwen in de armen/benen) tegelijk.

Diabetische polyneuropathie 
Wanneer de bloedglucosespiegel als gevolg van diabetes mellitus niet goed wordt gereguleerd en door het verminderen van de doorbloeding, kunnen de zenuwen beschadigd raken en kan er op den duur diabetische polyneuropathie ontstaan.(ref)
De zenuwaandoening diabetische polyneuropathie is een complicatie (bijkomende, ongunstige verschijnselen) van diabetes mellitus. Het komt zowel voor bij type 1 als bij type 2 diabetes mellitus. De aandoening treft vooral patiënten die tien jaar of langer suikerziekte hebben en/of patiënten waarbij de diabetes vaak ontregeld is geweest.
Bij diabetische polyneuropathie zijn vaak de zenuwen van de ledematen (armen en benen) beschadigd. Dit gaat meestal gepaard met een verscheidenheid aan klachten, zoals gevoelloosheid, 'het gevoel op watten te lopen', brandende en schietende pijnen vooral in de voeten en soms in de handen. Ook kan er sprake zijn van gevoel van koude voeten en benen terwijl de lichaamstemperatuur normaal is. Er zijn ook andere klachten die kunnen duiden op beginnende neuropathie zoals: constante, brandende pijn, pijn bij aanraking, gevoel van speldenprikken, elektrische schokken, pijn bij warmte of kou, gevoel of er mieren over de huid lopen.

Symptomen van Diabetische polyneuropathie 
De eerste symptomen van diabetische polyneuropathie zijn vaak een verminderde gevoeligheid voor pijn en/of het verlies van warmte- en koudesensatie in vooral voeten of benen, soms ook in de handen. Er is een doffe pijn in de benen en een branderig gevoel in de voetzolen, of het gevoel op watten te lopen. Vaak zijn de voeten gevoelloos. Soms ontstaan er problemen met het evenwicht, de coördinatie en het lopen. Diabetici met gevoelloze voeten kunnen hierdoor een diabetische voet ontwikkelen doordat ze zich ongemerkt verwonden door stoten of schaven. Die wondjes kunnen, zeker bij langdurige diabetes, gaan zweren. In het ergste geval kan dat leiden tot amputatie. Als patiënt kun je een simpele oplossing vinden om deze problemen te voorkomen: goed opletten waar je loopt en goede schoenen dragen die niet knellen maar ruim zitten. En alleen schoenen kopen waar je gemakkelijk instapt. Advies van een Medisch pedicure en / of podotherapeute is ook aan te bevelen. 

Neem de klacht serieus 
Het is van belang deze klachten serieus te nemen en zodra u merkt dat deze klachten beginnen, contact op te nemen met uw behandelend arts en uw klachten te bespreken. In samenspraak met uw arts kan dan bekeken worden welke medicijnen of andere behandelmethodes voor u geschikt zijn.


Ref: The Diabetes Control and Complications Trail Research Group. The effect of intensive therapy of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New Engl. J. Med. 1993;329:977-86.
Carbett C.F. Practical Management of patients with painful diabetic. Neuropathy: Diabetes Education; 2005:31(4):523-540. The Diabetes Control & Complications Trail Research Group.etc. r. Carbett