PODOTHERAPIE

Beschrijving:
De podotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met voetklachten, uitsluitend op verwijzing van arts of specialist. De behandeling is gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet. 

De therapiemogelijkheden van de podotherapeut. 
Er zijn vele voetafwijkingen, die voor een podotherapeutische behandeling in aanmerking kunnen komen. Hier volgt een opsomming van therapiemogelijkheden met de vermelding bij welke voetafwijkingen deze toegepast worden. 
- Orthesen, een hulpmiddel om het ontstaan en/of bestaan van voet-, teen- en nagelklachten te corrigeren of protegeren. Wordt bijvoorbeeld toegepast bij: hallux valgus, hamertenen, ruitertenen, pijnlijke likdoorns en nagels;
- Prothesen, een hulpmiddel om de plaats van een geamputeerde teen of een deel daarvan op te vullen. Nagelprothesen worden toegepast bij een vergroeingen of bij gedeformeerde nagels;
- Orthonyxie, een nagelregulatie door middel van een beugel, die als therapie wordt toegepast bij ingegroeide nagels en bij hyperconvexiteit van de nagels;
- Podotherapeutische zolen, soepele inlay's opgebouwd uit rubber- en/of kurken elementen afgewerkt met leer. Worden toegepast bij: 
   - Voetklachten veroorzaakt door vergroeingen, zowel aangeboren, traumatisch als post-operatief; 
   - Platvoeten, of voeten met andere standafwijkingen, die het looppatroon en de statiek negatief beinvloeden; 
   - Voorvoetklachten, die vaak veroorzaakt worden door dysbalans in de drukverdeling; 
   - Specifieke voetproblemen, zoals voorkomend bij diabetische of reumatische patiënten; 
   - Ondersteunende behandeling, zoals het behandelen van hyperkeratose en voetwratten; het toepassen van viltpaddings; het geven van schoenadviezen.