LIJNEN VAN BEAU

Beschrijving:
Dit zijn de dwarse lijntjes die je soms ziet op de nagelplaat. Ze groeien met de nagel mee uit. 

Oorzaak:
Ze duiden op een tijdelijke verstoorde groei, omwille van het doormaken van een of andere infectieziekte. 

Behandeling:
Na behandeling van de oorzakelijke ziekte, groeit de nagel weer gezond verder.