De Diabetische voetzorg

Mensen met diabetes hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties.

Dit kunnen neurologische complicaties zijn, zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepe gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten wordt aangetast. Als bij mensen het gevoel ontbreekt, zullen ze pijn niet voelen waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven.Dit kan bij mensen met Diabetes Mellitus tot ernstige complicaties leiden. De medisch pedicure zal d.m.v. testen beoordelen of er wellicht sprake is van een vergroot risico. In sommige gevallen zal besloten worden om de cliënt eerst door te sturen naar de huisarts of de podotherapeut, alvorens tot behandeling over te gaan.

Neem als u voor het eerst bij een medisch pedicure komt dan ook altijd een goedkeuring c.q. verwijskaart van de huisarts mee. Samen met de factuur kunt u dan een (eventuele) vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Onze praktijk is aangesloten bij de Zorggroepen uit de regio, die in geval van hogere risicoprofielen bij diabetesvoeten zorg dragen voor directe vergoeding. Alle informatie hierover krijgt u via de praktijkondersteuner van uw huisarts of van de medewerkers in onze praktijk. Om administratief en financieel deze zaken te waarborgen, is er een prima professioneel netwerk tussen de praktijkondersteuners van de huisartspraktijken en de medewerkers van Amber medisch pedicure praktijk. De medisch pedicure is bij uitstek opgeleid om voeten van personen met Diabetes Mellitus adequaat en zorgvuldig te onderzoeken, te behandelen en te adviseren over eventuele voetzorg. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moet jaarlijks bijgeschoold worden en moet de medisch pedicure voldoen aan de eisen die Provoet en Procert hieraan stellen. De kennis omtrent problematiek op het gebied van diabetische voetzorg wordt zorgvuldig op peil en actueel bijgehouden. Hiervoor worden diverse congressen en cursussen bezocht, waarvoor accreditatiepunten behaald kunnen worden. Dit is een vereiste en een waarborg voor up-to-date kennis en voor behoud van opname in het Kwaliteitsregister voor pedicures.